Училище за всеки

Последни новини

Призово място за нашите хореографи.

Хореографските паралелки: IVа, Vа, VIв и VIIа класове с ръководители Донка Йорданова – хореограф и Георги Георгиев – корепетитор, взеха участие и заеха на призово място в 14 –ти Детски танцов фолклорен конкурс – концерт „Български фолклор” проведен на 03.12.2016 г.

Продължава...
 
Откриване на учебната година
2016/2017 година 
Продължава...
 
Ден за пролетно почистване

В слънчевия 28 април преди светлите Великденски празници и послучай
патронния празник в 74 СОУ "Гоце Делчев", бе осъществен Ден за
пролетно почистване

Продължава...